Jdi na obsah Jdi na menu

Jak se stát hasičem

13. 10. 2009

 

Předně je asi důležité podotknout, že existuje několik možností působení v oblasti hasičských jednotek.

Nejjednoduší varianta je působení ve Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska, což je občanské sdružení púsobící v oblasti požární ochrany. To se zabývá především preventivně výchovnou činností, organizuje mládež, připravuje hasičské soutěže, plesy a v neposlední řadě připravuje členy pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Druhou možností je již zmiňovaná Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, což jsou ti dobrovolní hasiči, kteří vyjíždějí v obci k zásahům. Nakonec jsou tu hasiči z povolání, ať už podnikoví, nebo státní.

A

členství ve Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezka (dále SH čMS) můžete získat již od šesti let. řádnými členy od šesti do osmnácti let jsou tzv. mladí hasiči. Ti se zhruba do šestnácti let zúčastňují hasičských soutěží, učí se otázky prevence, atd. Od šestnácti let mohou být aktivněji zapojováni do akcí činných hasičů. činným členem se může stát každý, kdo je starší osmnácti let. Po dovršení tohoto věku může být člen na jeho vlastní žádost a podnět velitele JSDH zařazen do výjezdové jednotky zřizované obcí. členové SH čMS mohou být i členové přispívající. Přispívajícím členem se stane fyzická osoba starší osmnácti let, která se nemůže stát činným členem anebo ze závažných důvodů nemůže plnit povinnosti činného člena.

B

Obec má podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit požární ochranu. Zřizuje proto Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a další. Udržuje akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH a požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDH a mnoho dalšího (viz. zákon č. 133/1985 Sb. o PO a další právní předpisy).

Jaké jsou úkoly člena JSDH ve výjezdové jednotce?

(vzor)

  • Při vyhlášení požárního poplachu v obci se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice.
  • Podle rozkazů velitele provádět požární zásah, připadně jiné záchranné práce.
  • Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů JSDH.
  • Pravidelně (jednou ročně) se podrobit zdravotní prohlídce.
  • Při zásahu, výcviku a údržbě používat osobní výstroj, výzbroj a ochranné prostředky.
  • Na výzvu velitele JSDH se podílet na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO, zejména po zásahu.
C

Hasičem z povolání se může stát každý občan čR, který je starší 18-ti let, má maturitu technického směru, je zdravotně, duševně a fyzicky zdatný a projde vstupním výběrovým řízením.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář