Jdi na obsah Jdi na menu

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A ..

25. 2. 2011

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární    
        bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
                                              Vybrané části
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
 
 Toto nařízení vlády se nevztahuje na volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.( tovární komíny)
 
Kontrola spalinové cesty
                                            1x ročně - povinná  provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví obsahuje posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, posouzením komína
 
 Čištění spalinové cesty
                                             provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
 Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně- je možné provádět svépomocí. ) Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
 
 
Revize spalinové cesty
 provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví 1), a která je zároveň revizním technikem
 
 Revize spalinové cesty se provádí před uvedením do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
 
 O provedené kontrole, čištění, revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. Nutno založit.
 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
 
 
 
 
                 
 
 
                             Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
 

Výkon spotřebiče
činnost
druh paliva
 
celoroční
provoz
sezónní
provoz
 
 
do 50 kW
 
pevné
pevné
kapalné
plynné
Čištění
 
Možno svépomoci
3x
Možno svépomoci
2x
 
3x
 
1x
kontrola
1x
1x
1x
1x
výběr znečišťujících částí
1x
1x
1x
1x
nad 50 kW
kontrola a čištění
2x
3x
1x
výběr znečišťujících částí
2x
1x
1x
čištění spotřebiče
2x
nejméně podle návodu výrobce

                                                                           
Revizní technici komínů Okres Chrudim
JIREK Zdeněk
Dobrkov 23
53854 Luže
telefon: 728338829

Revizní technici spalinových cest Okres Chrudim
CHAROUZ Jaroslav
Hroubovice 89
53852 Hroubovice
telefon: 469351609
 
SOLNIČKA Petr
Kvasín 38
53973 Skuteč
telefon: 607945656
 
Členové SKČR autorizovaní MŽP pro měření malých zdrojů
Petr Solnička
Kvasín 38, 539 73 Skuteč
Vlastimil Kotyza
Víta Nejedlého629, 537 01 Chrudim
Z webu http://www.skcr.cz společenstva kominíků ČR ke dni 10.2.2011